TRANG CHỦTÍNH CHI PHÍ

TÍNH CHI PHÍ - ĐẶT HÀNG


HC-I773B

HC-I773B

HAFELE
24.990.000 đ
HC-I772A

HC-I772A

HAFELE
20.990.000 đ
HC-I603B

HC-I603B

HAFELE
22.990.000 đ
HC-I604C

HC-I604C

HAFELE
23.990.000 đ
HC-I604B

HC-I604B

HAFELE
19.990.000 đ
HC-I302C

HC-I302C

HAFELE
15.790.000 đ
Tủ bếp gỗ Acrylic

Tủ bếp gỗ Acrylic

ACRYLIC
000 đ/m
Tủ bếp Sồi Nga VIP

Tủ bếp Sồi Nga VIP

SỒI NGA
000 đ/m
Tủ bếp sồi Mỹ VIP

Tủ bếp sồi Mỹ VIP

SỒI MỸ
000 đ/m
TỦ BẾP GỖ ÓC CHÓ VIP

TỦ BẾP GỖ ÓC CHÓ VIP

ÓC CHÓ
000 đ/m
Tủ bếp gỗ LAMINATE

Tủ bếp gỗ LAMINATE

LAMINATE
000 đ/m
Tủ bếp gỗ Hương

Tủ bếp gỗ Hương

GỖ HƯƠNG
000 đ/m
TỦ BẾP INOX

TỦ BẾP INOX

INOX
000 đ/m
HC-M773A

HC-M773A

HAFELE
30.390.000 đ
HC_M772B

HC_M772B

HAFELE
22.490.000 đ
HC-M772A

HC-M772A

HAFELE
22.490.000 đ
HC-R772A

HC-R772A

HAFELE
16.990.000 đ
HC-R603B

HC-R603B

FANDI
14.990.000 đ
HC-R604B

HC-R604B

FANDI
18.490.000 đ
HC-R302A

HC-R302A

HAFELE
11.290.000 đ
HC-G863AA (533.02.829)

HC-G863AA (533.02.829)

HAFELE
10.990.000 đ
HC-G863AA (533.02.808)

HC-G863AA (533.02.808)

HAFELE
10.990.000 đ
HC-G802B (495.06.051)

HC-G802B (495.06.051)

HAFELE
8.990.000 đ
HC-G802C (495.06.053)

HC-G802C (495.06.053)

HAFELE
6.990.000 đ
HC-G301A ( 533.02.812)

HC-G301A ( 533.02.812)

HAFELE
12.490.000 đ
HH-WVG90A (535.82.203)

HH-WVG90A (535.82.203)

HAFELE
22.990.000 đ
HH-WVG80B (538.84.218)

HH-WVG80B (538.84.218)

HAFELE
23.990.000 đ
HH-WVG80C (538.84.228)

HH-WVG80C (538.84.228)

HAFELE
27.590.000 đ
HH-WVG80D (539.81.194)

HH-WVG80D (539.81.194)

HAFELE
21.990.000 đ
HH-IG90B (539.81.775)

HH-IG90B (539.81.775)

HAFELE
20.990.000 đ
HH-WG90B (539.81.185)

HH-WG90B (539.81.185)

HAFELE
14.990.000 đ
HH-WI90B (539.81.175)

HH-WI90B (539.81.175)

HAFELE
15.990.000 đ
HH-WI70C (539.81.158)

HH-WI70C (539.81.158)

HAFELE
12.990.000 đ
HH-WI70B (539.81.168)

HH-WI70B (539.81.168)

HAFELE
11.490.000 đ
HH-WI60B (539.81.173)

HH-WI60B (539.81.173)

HAFELE
12.990.000 đ
HH-TG90E (539.81.075)

HH-TG90E (539.81.075)

HAFELE
7.990.000 đ
HH-TG60E (539.81.073)

HH-TG60E (539.81.073)

HAFELE
6.990.000 đ
HH-TI90D (539.81.085)

HH-TI90D (539.81.085)

HAFELE
6.490.000 đ
HH – TI60D (539.81.083)

HH – TI60D (539.81.083)

HAFELE
5.490.000 đ
HH-BI70A (538.84.007)

HH-BI70A (538.84.007)

HAFELE
10.990.000 đ
HH-TVG90A (539.81.065)

HH-TVG90A (539.81.065)

HAFELE
67.290.000 đ
HH-MI40A (538.84.704)

HH-MI40A (538.84.704)

HAFELE
26.990.000 đ
HO-KT60C (534.05.571)

HO-KT60C (534.05.571)

HAFELE
21.990.000 đ
HO-T60D (534.05.561)

HO-T60D (534.05.561)

HAFELE
25.990.000 đ
HO-K60B (534.05.581)

HO-K60B (534.05.581)

HAFELE
15.990.000 đ
HO-KT60B (533.02.001)

HO-KT60B (533.02.001)

HAFELE
25.990.000 đ
HO-T60C (535.02.721)

HO-T60C (535.02.721)

HAFELE
39.990.000 đ
HO-T60A (535.00.300)

HO-T60A (535.00.300)

HAFELE
24.000.000 đ
HO-KT60A (535.00.280)

HO-KT60A (535.00.280)

HAFELE
18.480.000 đ
HO-K60A (535.00.310)

HO-K60A (535.00.310)

HAFELE
13.800.000 đ
HO-T60B (535.02.711)

HO-T60B (535.02.711)

HAFELE
49.990.000 đ
HO-KT45B (535.02.731)

HO-KT45B (535.02.731)

HAFELE
24.990.000 đ
GALBA HS-GD8650 570.36.500

GALBA HS-GD8650 570.36.500

HAFELE
9.490.000 đ
GALBA HS-GD8650 570.36.400

GALBA HS-GD8650 570.36.400

HAFELE
9.490.000 đ
GALBA HS-GD8650 570.36.300

GALBA HS-GD8650 570.36.300

HAFELE
9.490.000 đ
JULIUS HS-GD8650 570.35.380

JULIUS HS-GD8650 570.35.380

HAFELE
8.490.000 đ
JULIUS HS-GD8650 570.35.580

JULIUS HS-GD8650 570.35.580

HAFELE
8.490.000 đ
JULIUS HS-GD8650 570.35.480

JULIUS HS-GD8650 570.35.480

HAFELE
8.490.000 đ
GALBA HS-GDD11446 D-150 570.35.340

GALBA HS-GDD11446 D-150 570.35.340

HAFELE
29.990.000 đ
GALBA HS-GDD11650 570.35.370

GALBA HS-GDD11650 570.35.370

HAFELE
10.990.000 đ
GALBA HS-GDD11650 570.35.570

GALBA HS-GDD11650 570.35.570

HAFELE
10.990.000 đ
GALBA HS-GDD11650 570.35.470

GALBA HS-GDD11650 570.35.470

HAFELE
10.990.000 đ
JULIUS HS-GDD11650 570.35.360

JULIUS HS-GDD11650 570.35.360

HAFELE
8.990.000 đ
JULIUS HS-GDD11650 570.35.560

JULIUS HS-GDD11650 570.35.560

HAFELE
8.990.000 đ
JULIUS HS-GDD11650 570.35.460

JULIUS HS-GDD11650 570.35.460

HAFELE
8.990.000 đ
ROSE II 565.86.381

ROSE II 565.86.381

HAFELE
3.630.000 đ
HELIAN 565.86.351

HELIAN 565.86.351

HAFELE
5.990.000 đ
HELIAN 565.86.361

HELIAN 565.86.361

HAFELE
5.990.000 đ
ROSE II 565.86.391

ROSE II 565.86.391

HAFELE
4.990.000 đ
GALBA HS-GS5543 570.35.330

GALBA HS-GS5543 570.35.330

HAFELE
8.990.000 đ
GALBA HS-GS5543 570.35.530

GALBA HS-GS5543 570.35.530

HAFELE
8.990.000 đ
GALBA HS-GS5543 570.35.430

GALBA HS-GS5543 570.35.430

HAFELE
8.990.000 đ
JULIUS HS-GSD10050 570.36.350

JULIUS HS-GSD10050 570.36.350

HAFELE
7.990.000 đ
HS-GSD10050 570.36.550

HS-GSD10050 570.36.550

HAFELE
7.990.000 đ
JULIUS HS-GSD10050

JULIUS HS-GSD10050

HAFELE
7.990.000 đ
HELIAN 565.86.341

HELIAN 565.86.341

HAFELE
4.990.000 đ
S8248 565.86.371

S8248 565.86.371

HAFELE
2.990.000 đ
HELIAN 565.86.331

HELIAN 565.86.331

HAFELE
3.990.000 đ
ROSE II 567.23.093

ROSE II 567.23.093

HAFELE
2.490.000 đ
HDW-SD90A 539.20.530

HDW-SD90A 539.20.530

HAFELE
29.990.000 đ
HDW-I50A 538.21.240

HDW-I50A 538.21.240

HAFELE
12.990.000 đ
HDW-FI60A

HDW-FI60A

HAFELE
20.990.000 đ
HDW-HI45A

HDW-HI45A

HAFELE
15.990.000 đ
HDW-F60E

HDW-F60E

HAFELE
18.990.000 đ
HDW-F60D

HDW-F60D

HAFELE
18.990.000 đ
HDW-T50A

HDW-T50A

HAFELE
11.990.000 đ
538.21.190

538.21.190

HAFELE
11.990.000 đ
HDW-HI60B

HDW-HI60B

HAFELE
20.990.000 đ
HDW-F60C

HDW-F60C

HAFELE
20.990.000 đ
533.23.200

533.23.200

HAFELE
20.990.000 đ
533.23.210

533.23.210

HAFELE
20.990.000 đ
CROMUS 570.50.270

CROMUS 570.50.270

HAFELE
990.000 đ
RIOS 570.51.290

RIOS 570.51.290

HAFELE
2.860.000 đ
ELIOT 570.51.280

ELIOT 570.51.280

HAFELE
3.960.000 đ
BRONTES 570.51.070

BRONTES 570.51.070

HAFELE
4.840.000 đ
570.51.060

570.51.060

HAFELE
4.400.000 đ
570.51.050

570.51.050

HAFELE
3.850.000 đ
570.50.280

570.50.280

HAFELE
2.200.000 đ
570.50.290

570.50.290

HAFELE
2.860.000 đ
570.51.010

570.51.010

HAFELE
3.410.000 đ
570.51.040

570.51.040

HAFELE
2.530.000 đ
570.51.030

570.51.030

HAFELE
3.410.000 đ
570.51.020

570.51.020

HAFELE
3.300.000 đ
570.51.000

570.51.000

HAFELE
3.410.000 đ
HF-C220I

HF-C220I

HAFELE
9.560.000 đ
HF-C211I

HF-C211I

FANDI
6.040.000 đ
HF-C201I

HF-C201I

HAFELE
5.500.000 đ
HF-GC311

HF-GC311

HAFELE
6.040.000 đ
HF-GM411

HF-GM411

HAFELE
6.040.000 đ
HF-GI511

HF-GI511

HAFELE
6.040.000 đ
HF-GI501

HF-GI501

HAFELE
8.120.000 đ
HF-GM401

HF-GM401

HAFELE
8.120.000 đ
HF-GC301

HF-GC301

HAFELE
8.120.000 đ
Matteo

Matteo

HAFELE
1.500.000 đ
Antonio

Antonio

HAFELE
2.200.000 đ
Diego

Diego

HAFELE
1.900.000 đ
Luca

Luca

HAFELE
3.450.000 đ
Milan

Milan

HAFELE
3.030.000 đ
Bella

Bella

HAFELE
9.600.000 đ
Freedom

Freedom

HAFELE
21.800.000 đ
Bella-S

Bella-S

HAFELE
9.500.000 đ

Lưu ý: Đơn vị tính của Tủ bếp được tính là mét dài
Tên sản phẩm Số lượng Thành tiền  
Đặt hàng

LINK

 • Mạng xã hội:
  Facebook
  Twitter
  Youtube
  googleplus
  Instagram

KITCHEN PLUS APPS

 • Kitchen plus trên AppStore
 • Kitchen plus trên Google Play
© Copyright 2017 - Designer: Mr Tùng - 093 173 2381